Betreft: Verkeerssituatie Wibautstraat/HvA Amstelcampus

“Beste leden van de Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid,

We sturen u deze open brief namens de HvASamen-fracties in de Centrale Medezeggenschapsraad en de deelraden wegens onze zorgen over de verkeerssituatie in de Wibautstraat. We maken ons zorgen over de toegenomen drukte in de straat en de onveiligheid voor de HvA-studenten die daarvan een gevolg is.

Het is ons enige tijd geleden ter ore gekomen dat er wederom een ongeluk heeft plaatsgevonden op een kruispunt aan de Wibautstraat, waarbij een HvA-student gewond raakte. Deze student stak over terwijl het stoplicht groen was en werd alsnog geraakt door een afslaand motovoertuig. Naar aanleiding van dit ongeluk zijn er door onze fractie al vragen gesteld aan het bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Die gaf aan dat er in het verleden gesprekken hebben plaatsgevonden. Echter is er tot nu toe veel te weinig gebeurd. We richten ons daarom nu ook tot de Amsterdamse gemeenteraad. Het recente ongeluk staat namelijk niet op zichzelf en is geen eenmalig incident. Vlak voor de zomer en ook verder terug, vonden er al verschillende ongelukken plaats. Voor onze fractie is de verkeerssituatie aan de Wibautstraat daarom nu onhoudbaar en er moet verandering komen in de afwachtende houding van de gemeente.

Er zijn zoals u weet verschillende gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam gevestigd aan beide zijden van de Wibautstraat. Studenten hebben les in verschillende gebouwen, waardoor zij dagelijks aan de andere kant van de Wibautstraat moeten zijn. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van voornamelijk twee oversteekpunten, die tussen het Wibauthuis en het Kohnstammhuis liggen. Het is een oversteekplaats waar vele verschillende soorten verkeer elkaar kruizen en van verschillende kanten vandaan komt.

We stellen u een aantal mogelijkheden voor: het invoeren van een 30 kilometerzone aan de Wibautstraat, het neerzetten van een luchtbrug tussen het Wibauthuis en het Kohnstammhuis of het neerzetten van een brug tussen de voetpaden aan beide zijden van het gebouw. We vestigen onze hoop erop dat de commissie deze en andere mogelijkheden onderzoekt om de verkeerssituatie aan de Wibautstraat veiliger te maken voor overstekende studenten. Hieraan zou een zeer hoge prioriteit moeten worden gegeven. We willen niet wachten tot de eerste verkeersdode valt.

Met vriendelijke groet,

Ufuk Serik – Centraal Raadslid bij de HvA
Bram Buskoop – Facultair Raadslid bij de HvA Faculteit Onderwijs en Opvoeding”

HvASamen
fractie@hvasamen.nl
www.hvasamen.nl