PERSBERICHT
Amsterdam, 08 december 2016

HvAnders en HvASociaal worden HvASamen

De kersverse HvA-medezeggenschapspartijen HvAnders en HvASociaal hebben besloten om de handen ineen te slaan en onder één naam verder te gaan: HvASamen Anders & Sociaal. De voorzitters maakten de fusie vandaag bekend.

In mei van dit jaar kwamen er twee medezeggenschapspartijen op de HvA als paddestoelen uit de grond: HvAnders en HvASociaal. De partijen wilden dat de medezeggenschap van de HvA een partijenstelsel kreeg. Daarnaast legde HvASociaal legde de nadruk op meer diversiteit, HvAnders op verregaande democratisering en decentralisering. De afgelopen weken hebben de voorzitters van de partijen, Achraf El Johari (HvASociaal) en Bram Buskoop (HvAnders), intensief contact met elkaar gehad over een eventuele fusie en besloten na een aantal goede gesprekken om de krachten te bundelen.

De partij is gestart met een website, en met een Facebook- en Twitteraccount, waarmee er zoveel mogelijk studenten en medewerkers bereikt moeten worden. Volgende week wordt ook een programma genaamd ‘Samen Sterk’ gepresenteerd, net als een lijst van mensen die zich bij de partij aansluiten. Een aantal punten van het programma zijn al bekend:
1) De HvA moet een #partijenstelsel invoeren voor medezeggenschap. Dat zorgt ervoor de HvA echt een afspiegeling kan worden van de opvattingen die er in haar gemeenschap zijn.
2) Er komt een uitgebreid #diversiteitsbeleid; de HvA wordt een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en studeren en werken op de HvA wordt meer dan colleges volgen en geven alleen.
3) De HvA – Hogeschool van Amsterdam wordt verregaand gedemocratiseerd, waarbij studenten en medewerkers veel meer #invloed krijgen op beleid.

El Johari: ‘Dit is niet zomaar een initiatief. We willen een cultuur creëren waarin studenten en medewerkers actief mee kunnen en willen denken met het beleid en van de HvA een plek maken waar je meer kan doen dan alleen studeren. Daar is grote behoefte aan.’

‘We gaan de HvA veranderen’, stelt Buskoop. ‘De HvA moet een plek worden voor iedereen en iedereen moet invloed kunnen uitoefenen op wat er gebeurt, dat is de strekking van ons programma.’

De partij hoopt bij de verkiezingen in het voorjaar van 2017 in alle lagen van de medezeggenschap zitting te nemen door de participatiegraad omhoog te krijgen en veel zetels te winnen. ‘We staan samen voor een hogeschool waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Een hogeschool die werk maakt van de sociale cohesie in Amsterdam. Waar studenten en medewerkers een doorslaggevende stem hebben bij het inrichten en besturen van hún hogeschool. Daar gaan we ons samen sterk voor maken’, stellen de ex-voorzitters van de twee partijen samen in hun beginselverklaring. HvASamen: Anders & Sociaal.