Beginselverklaring HvASamen

Een samenwerking tussen HvASociaal en HvAnders

Samen sta je sterker en bereik je meer. We zijn twee partijen, opgericht om de HvA fundamenteel te veranderen. We zagen dat er veel mis is op onze hogeschool en zijn daarom in actie gekomen. Vandaag gaan we als één partij verder en willen we samen de HvA vernieuwen.

We staan samen voor een hogeschool waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Een hogeschool die werk maakt van de sociale cohesie in Amsterdam. Waar studenten en medewerkers een doorslaggevende stem hebben bij het inrichten en besturen van hun hogeschool. Daar gaan we ons samen sterk voor maken.

We zien dezelfde uitdagingen en veranderingen op onze hogeschool als noodzakelijk. Daar waar HvASociaal de nadruk heeft gelegd op diversiteit, legde HvAnders de nadruk op democratisering en decentralisering. Door samen aan onze speerpunten te werken zien we meer mogelijkheden om deze veranderingen te realiseren.

Wij zullen ons onder andere inzetten voor:
1) Een uitgebreid diversiteitsbeleid, omdat inclusie cruciaal is wil iedereen zich thuis voelen op de HvA.
2) Democratisering, zodat iedereen betrokken wordt bij besluitvorming binnen onze hogeschool.
3) Meer binding tussen studenten, medewerkers en alle vormen van medezeggenschap.

We zullen als één partij zichtbaar zijn in alle lagen van de medezeggenschap, maar ook zeker daarbuiten. Als HvASamen: Anders & Sociaal.

Achraf El Johari,
namens HvASociaal

Bram Buskoop,
namens HvAnders