De Centrale Raadsfractie van HvASamen heeft de begroting van de HvA voor 2017 afgekeurd. Er is te weinig gedaan met de problemen die werknemers ervaren omtrent de werkdruk en daarnaast gaf maar de helft van de deelraden een overwegend positief advies. Reden genoeg om voorlopig geen instemming te verlenen

Toen de definitieve begrotingsadviezen van de deelraden binnen kwamen, bleken die weinig positief. Deelraden die de begroting niks vonden en deelraden die vonden te weinig kennis te hebben of te weinig informatie verkregen te hebben om een goed oordeel te kunnen vormen over de deelbegroting. HvASamen diende een motie in die het bestuur opriep eerst voor meer draagvlak te zorgen onder de deelraden, maar die motie sneuvelde in de Centrale Raad.

Er is nu ingestemd met een aantal mitsen en maren, zoals de Centrale Raad dat bijna elk jaar doet. Vorig jaar was een van die mitsen een discussie over het allocatiemodel, wat nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd worden de negatieve adviezen van deelraden volledig genegeerd. Het bestuur gaat dan wel in gesprek met de deelraden over de negatieve adviezen, maar dat gaat niet ver genoeg. Buskoop: “Elke deelraad moet erop kunnen vertrouwen dat er naar ze geluisterd wordt. Dat kan het beste door ze zelf de mogelijkheid te geven hun begroting goed- of af te keuren. Zo zorgen voor decentralisering en meer zeggenschap voor studenten en medewerkers op hun eigen faculteit.”