De Centrale Raad van de HvA heeft in haar Huishoudelijk Reglement besloten dat alles wat over personen gaat geheim is voor de buitenwereld en er ook over schriftelijke onderwerpen geheim gestemd kan worden. Dat vinden wij niet kunnen.

Transparantie is voor HvASamen een belangrijk goed, want wij willen zorgen dat de gemeenschap kan zien wat haar vertegenwoordigers doen. Daarom moeten mensen altijd kunnen controleren van raadsleden stemmen, net zoals dat bij de Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer en Eerste Kamer kan.

De Centrale Raad is het daar in meerderheid echter niet mee eens. Ze heeft per dinsdag 07 februari besloten dat de teugels maar wat strakker moeten worden aangehaald. Raadsleden mogen niks vertellen en bezoekers worden de raadszaal uitgewezen zodra de raad discussieert of stemt over personen.

Onze voorstellen:

  • Alle besprekingen zijn in beginsel openbaar, alleen als het belang dusdanig groot is kan daarvan worden afgeweken.
  • Alle stemmingen zijn openbaar. Het mag nooit geheim zijn wie waarvoor of waartegen heeft gestemd.
  • Bij elke stemming wordt genoteerd welke leden ergens voor of ergens tegen hebben gestemd. Zo kan de gemeenschap inzien of raadsleden wel echt doen wat ze zeggen.
  • Neem vergaderingen te allen tijde op, zodat iedereen terug kan zien wat raadsleden hebben gezegd en gedaan.

Binnenkort komt HvASamen met een ‘Plan Professionalisering Medezeggenschap’, waardoor democratie veel meer kan gaan leven en studenten en medewerkers echt wat te zeggen krijgen op hún hogeschool.