“Het nijpende tekort aan betaalbare studentenwoningen los je niet op door te blijven lullen over wat er moet gebeuren”, vond HS-Raadslid Bram Buskoop. “Nu het Conradhuis niet gebouwd wordt, zou er moeten worden gekeken of het terrein een geschikt plek is om studentenwoningen op te bouwen.”

Het braakliggend terrein naast het Kohnstammhuis op de Amstelcampus zou eerst een nieuw gebouw worden voor onderwijs. Nu dat plan definitief geschrapt is moet er worden gezocht naar een andere bestemming voor de grond. Volgens HS-Raadslid Buskoop zou de bouw van studentenwoningen een ‘heel goed idee’ zijn. “Ga in overleg met woningcorporaties en de gemeente Amsterdam en zet in op het realiseren van woningen. Er is in heel Amsterdam een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor jongvolwassenen. Het zou fantastisch zijn als de HvA zich in zou zetten voor haar studenten zodat ze dichtbij de Amstelcampus kunnen wonen.” Buskoop laat weten dat het wel betaalbare studentenwoningen moeten worden. “Huren van 600 à 700 euro per maand zitten studenten niet op te wachten.”

HvASamen wil dat het terrein waar het Conradhuis zou moeten komen gebruikt wordt voor een doeleinde waar studenten voordeel bij hebben. De partij was en is nog steeds voorstander van de bouw van het Conradhuis, maar nu dat niet doorgaat denkt Buskoop dat de bouw van studentenwoningen een prima alternatief zou zijn. “Dinsdag bespreken we het voorstel in de Centrale Raad. Als het wordt aangenomen hoop ik dat het College van Bestuur er echt naar luistert en met de gemeente en woningcorporaties het gesprek aan gaat, namens de vele studenten die te wachten staan op een goede woning in de buurt van de HvA.”