Nog geen half jaar actief en het lijkt al succesvol. Een van de belangrijkste programmapunten, het realiseren van rustruimtes, lijkt werkelijkheid te gaan worden en in de Centrale Raad gaat de partij van 5 naar 10 zetels bij de verkiezingen van vorige week. Wat maakt HvASamen een succes?

Naar buiten is het Partijvoorzitter Achraf El Johari die het woord doet. Achter hem staan nog vier andere bestuursleden en een handvol Raadsleden die actief zijn in de Centrale Raad en in de Faculteitsraden van de hogeschool. De Kerngroep, waarin alle actievelingen van HvASamen zitten, verwelkomt inmiddels 20 leden bij haar bijeenkomsten. “De partij heeft een meerwaarde op onze hogeschool. Binnen een korte korte tijd 20 actieve leden kunnen werven betekent dat we onderwerpen aankaarten die leven binnen de gemeenschap. We hopen ook dat er snel andere partijen opkomen met andere visie en standpunten, om de democratie op de hogeschool te bevorderen”, volgens El Johari.

Volgens Jari Kuipers, Vicevoorzitter van HvASamen en verantwoordelijk voor alle interne zaken, heeft het beginnende succes van de partij vooral te maken met de mensen die lid en actief zijn. “Het enthousiasme en de betrokkenheid van onze leden is essentieel gebleken voor ons succes. Natuurlijk is structuur heel belangrijk, maar zonder onze gepassioneerde leden was dit nooit echt te realiseren. Daar ben ik vooral trots op!”, aldus de tweede man.

Secretaris en Centraal Raadslid Bram Buskoop beargumenteert dat een partij zorgt voor zichtbaarheid van de medezeggenschap, van Raadsleden en hun standpunten en zorgt ervoor dat de gemeenschap kan controleren of Raadsleden zich aan hun woord houden. “We waren de enigen die een verkiezingsprogramma hadden en de enigen van wie standpunten online te vinden zijn. Door het zijn van een partij kunnen heel goed samenwerken en het zorgt er voor dat onze achterban ons kan volgen met wat we doen. Door ons te e-mailen, onze Facebookpagina te bezoeken of onze website te raadplegen. Dat kan je niet bij Raadsleden die op individuele basis zijn gekozen, en dus kan je heel lastig nagaan wat ze vinden en of ze zich daaraan houden. Bij ons kan dat heel eenvoudig en dat is toch waar democratie ook om draait.”

Een bestuurslid dat vooral op de achtergrond opereert is Penningmeester Sana Talii, maar de boekhouder van de partij is daardoor zeker niet minder belangrijk. Op de vraag wat haar taken precies zijn, zegt Talii: “Bij HvASamen beheer ik de geldmiddelen. Mijn  taken bestaan uit het verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven. Tevens informeer ik het bestuur en de leden over de financiële stand van zaken binnen de partij”.

Het vijfde bestuurslid is tevens de enige medewerker in het bestuur, maar hij is vastberaden om meer collega’s bij de partij te krijgen. Gerlof Donga is onder meer verantwoordelijk voor de scholing van de Kerngroepleden en de Raadsleden, en houdt zich zogezegd ook bezig met het verbreden van de partij onder personeelsleden. Donga ziet een partij als “een middel om de inhoudelijke discussie binnen de hogeschool te realiseren. Het gaat bij ons niet om personen maar om de inhoud. Over keuzes hoe we bij de hogeschool opleiden en over hoe we burgerschap en persoonlijke vorming in het onderwijs kunnen verwerken.”

Het vijfkoppig bestuur was verheugd toen de verkiezingsuitslag afgelopen week binnenkwam. Van 4 naar 9 studenten zetels in de Centrale Raad en totaal 10 van de 24 zetels in handen, bijna de helft. Lui worden de bestuursleden er niet van. Er wordt in de Whatsappgroep zo goed als dagelijks overlegd en het bestuur komt bijeen zovaak ze kunnen. “Zeker in zo’n opstartfase is dat hard nodig. Op den duur zou de routine erin moeten komen, en hebben wij ook wat meer rust”, verwacht het bestuur.