De Faculteitsraad van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) heeft het voorstel aangenomen om een eigen budget op te nemen. Hiermee kan de raad zichzelf professionaliseren. Als voordelen heeft het namelijk dat de raadsvertegenwoordigers meer financiële mogelijkheden krijgen om contact te leggen met de HvA’ers op de faculteit. Dit alles mits de interim-decaan het voorstel overneemt.

Het initiatief kwam onder meer van HvASamen-Facultair Raadslid Bram Buskoop. Samen met andere raadsleden werd het budget ingediend en met 14 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Buskoop: “Dit is een kleine maar mooie overwinning. Een groot probleem is dat er voor het personeel nooit verkiezingen zijn en dat bij studentenverkiezingen het aantal stemmers valt te verwaarlozen. Dat terwijl er in de raad belangrijke besluiten worden genomen die alle studenten en personeel van de faculteit aangaat. Dit budget kan raadsleden de kans geven om zichzelf beter te ontwikkelen en om meer studenten en personeel te bereiken: degenen voor wie zie in de raad zitten.”

“Nu wordt het makkelijker om studenten en medewerkers van de faculteit te bereiken” – Bram Buskoop.

Een ander punt uit het budget is de mogelijkheid voor de raad om neutrale promotiecampagnes te voeren: “Dat is ook iets waar mijn fractie voor pleitte. Nu wordt het makkelijker om studenten en medewerkers van de faculteit te bereiken. Alleen is dit geen alles oplossend voorstel, beaamt Buskoop. “Met alleen een klein budget voor raadsleden kom je niet tot een echt democratisch en legitieme medezeggenschap, maar het is een eerste stap in de goede richting.”

De interim-decaan van de faculteit, Frits Rovers, moet het voorstel nog goedkeuren. De verwachting is positief: “Een met overgrote meerderheid door de raad aangenomen voorstel kán de interim-decaan toch niet naast zich neerleggen”.