In de Centrale Raad heeft HvASamen tegen de Onderwijs- en Examenregelingen van de HvA gestemd. Daardoor was er geen meerderheid om de OER’en goed te keuren.

In de Onderwijs- en Examenregeling worden allerlei procedures geregeld die direct van invloed zijn op het onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld de toetsvormen en de hoeveelheid studiepunten per vak, maar ook de inschrijvingsprocedures voor studenten.

HvASamen verzet zich al enige tijd tegen de wijze waarop het nu geregeld is, namelijk dat de ene student zich voor alles zelf in moet schrijven terwijl de ander voor alles automatisch wordt ingeschreven. Om dat te veranderen wil HvASamen een centrale of facultaire regeling waarbij voor iedere (voltijd)student dezelfde inschrijfprocedures geldt. Op deze inschrijfprocedure moet de (facultaire) raad vervolgens instemming geven.

“Dan hebben we geen andere keuze dan tegen te stemmen” – Gerlof Donga

Dit zag het College van Bestuur echter niet zitten en liet vorige week schriftelijk aan de raad weten deze wens onbeantwoord te laten. “Dan hebben we geen andere keuze dan tegen te stemmen”, aldus HvASamen-Centraal Raadslid Gerlof Donga.

Donga is blij dat de OER’en zijn afgekeurd: “Faculteiten wijken telkens weer af van de centrale regeling en dat leidt tot onduidelijkheid en ongenoegen onder studenten. Wij vinden het niet meer dan logisch dat er een vaste regeling komt op centraal of facultair niveau, waar niet van afgeweken kan worden én waar de Centrale Raad respectievelijk facultaire raad instemming op heeft.” Dat een dergelijk besluit draagvlak heeft bij de studenten is een belangrijk uitgangspunt voor Donga.

Donga roept het College van Bestuur op te luisteren naar de wensen van de raad, “anders stemt mijn fractie zo weer tegen”.