HvASamen heeft dinsdag 19 december tegen de huisvestingsplannen van het College van Bestuur gestemd. ‘Ondoordacht, onverantwoord en onhoudbaar’. Ook de begroting kon op afkeuring rekenen van HvASamen, waardoor er geen meerderheid was om die aan te nemen. HvASamen-Centraal Raadslid Donga: “Alle deelraden horen wat ons betreft instemming te verlenen op hun eigen begroting.”

De Centrale Raad wees de huisvestingsplannen af, en goed ook: 16 van de 24 leden stemden tegen, 4 stemden er voor. Verschillende HvA’ers lieten in reacties al weten blij te zijn dat HvASamen en de Centrale Raad de plannen voor de huisvesting hebben afgewezen: “Verstand heeft gezegevierd”, zegt er een. Voor HvASamen was het vooral ondoordacht: er werden grote financiële risico’s genomen die niet goed onderbouwd waren. Ook dat er geen rekening is gehouden met verschillende scenario’s was voor HvASamen een belangrijke reden om niet in te stemmen met de plannen. HvASamen ziet de noodzaak van de verhuizingen zeker in, maar wil veel meer afdichtingen en alternatieve scenario’s alvorens er instemming kan worden verleend.

“Net als vorig jaar gaven we aan dat de deelraden instemmingsrecht moeten krijgen op hun eigen deelbegroting. Dat is nog steeds niet gebeurd.” – Gerlof Donga

Naast de huisvestingsplannen stemde HvASamen ook tegen de begroting voor 2018. In 2017 stemde HvASamen ook al tegen: “Net als vorig jaar gaven we aan dat de deelraden instemmingsrecht moeten krijgen op de begroting van hun eigen faculteit/staven en diensten. Dat is nog steeds niet gebeurd. We zijn van mening dat het tijd is om deelraden een serieuze stem te geven bij de besluitvorming op hun niveau. Het is nu óf ‘Ja’, óf ‘Nee’, of een open advies. De medezeggenschap moet verschillende keuzes krijgen en daaruit kiezen, in plaats van één voorgekookt besluit voor zich krijgen. Bovendien waren er nog veel onduidelijkheden, onder meer over de Digital Society School en over de besteding van het geld dat vrijkwam na de afschaffing van de basisbeurs.” Over wat het College nu zou moeten doen is Donga helder: “We zien graag dat er meer scenario’s worden uitgewerkt en dan verschillende opties ter stemming worden voorgelegd. Daarna kan een van de scenario’s verder worden uitgewerkt. Wat we nu voor kregen gelegd was simpelweg ontoereikend.”

De eerstvolgende vergadering van de raad is op 9 januari 2018, het College schuif eind januari weer aan: “Hopelijk komt het College dan met plannen – zowel over de begroting als over de huisvesting – waarmee we wél kunnen instemmen. Want niemand heeft er uiteindelijk belang bij als dit veel te lang gaat duren”, aldus Donga.